EKSING Insight

Organisationsudvikling er relevant fordi virksomheder forandrer sig hele tiden. Ledere skal kunne forandringsledelse og lede medarbejderne når virksomheden forandres. Eksing Insight giver sparring, inspiration og rådgivning om processer og design

Organisationsudvikling

Eksing Insight tilbyder konsulentbistand til arbejdspladser, der står foran eller midt i forandringer.

Har I brug for konsulentbistand til at:

  • Designe forandringsprocesser fra A-Z
  • Planlægge og facilitere involverende møder og workshops for medarbejdere og andre interessenter
  • Sparring og inspiration til implementing og forankring af nye tiltag, som teknologi eller nye metoder
  • Design af evaluering og måling af effekt

Skræddersyede design af forandringsprocesser

Det er et vilkår i dag at organisationer, ledere og medarbejdere skal udvikle måden at løse opgaverne på. Det betyder et konstant behov for at forandre og implementere. Men der er ofte langt mellem en beslutningen om noget nyt, til at det nye er implementeret i hverdagen. Alt for ofte, forbliver nye tiltag gode intentioner uden at praksis ændrer sig.

Eksing Insight tilbyder skræddersyede design af forandringsprocesser. I kan have Eksing Insight med under hele forløbet, hvor vi sætter evaluerbare mål for forandringen, faciliterer Kick-off , involverende workshops og opfølgning med hele organisationen. Vi afslutter forløbet med at evaluere målene.

Rosi Eksing hjælper med at planlægge møder og workshops om kerneopgaven, forandringsledelse, vision, ny organisering og dokumentation ved hjælp af involverende processer og narrative metoder. Vi evaluerer og opsætter evaluerbare mål for effekten

Eksempler på ydelser

Med kerneopgaven som fyrtårn

Fortoner kerneopgaven sig i travlhed og mange opgaver, eller har opgaverne ændret sig uden at alle medarbejdere har kunne følge med?

Trækker alle ikke i samme retning kan det går ud over både kvalitet og trivsel. Vi laver 1-2 workshops for medarbejdere og ledere, hvor vi finder helt ind til benet af kerneopgaven og stiller skarpt på hvilken prioritering det betyder i en travl hverdag. Forløbet kan følges op med ledelsessparring.

Fra vision til virkelighed

Har I en vision der giver jer energi og retning?

En vision for arbejdspladsen kan være med til at styrke engagement og følgeskab, så alle medarbejdere trækker i same retning. Vi laver et forløb hvor jeres vision formuleres, så den er tydelig og til at omsætte til virkelighed. Har I allerede en vision, gør vi den levende og engagerende, så den bliver synlig – også i hverdagen. Forløbet strækker sig over 1-2 temadage afhængigt af jeres ønsker og arbejdspladsens størrelse.

Ny organisering – og hva’ så?

Giver forandringer eller sammenlægninger uro på arbjedspladsen?

Det er ikke altid at forandringer eller en ny organisering giver mening for alle medarbejderne. Når der mangler mening, mangler der ofte motivation. Ved hjælp af narrative metoder arbejder vi med organisationens historier og reformulerer dem positivt for at samle medarbejderne, få følgeskab og motivation. Forløbet strækker sig over 1-2 temadage afhængigt af jeres ønsker og arbejdspladsens størrelse.

Større udbytte af kurser og efteruddannelse

Har I brugt mange ressourcer på efteruddannelse, men mangler at se effekten i hverdagen af den nye viden?

Sammen afdækker vi hvad der skal til, for at der er mulighed for videndeling og for at ny viden bliver til ændring af handliger i hverdagen. Forløbet vil oftest bestå af 3-4 møder med ledelse og udvalgte medarbejdere.

Dokumentation i praksis

Er opgaven med at dokumentere svær at få hold på i hverdagen eller mangler I inspiration til hvordan I kan dokumentere at en indsats har en effekt?

Få sparring til hvordan I kan implementere dokumentation som en meningsfuld del af hverdagen og få inspiration til hvordan I kan evaluere effekten af at arbejde med mål og indsatser. Forløbet vil oftest bestå af 3-4 møder med ledelse og udvalgte medarbejdere.

Kontakt

Kontakt Eksing Insight for at aftale et uforpligtende møde, hvor vi finder ud af hvad I har brug for. Efter mødet modtager I et tilbud med forslag til et forløb, inklusiv den samlede pris for forløbet.

E-mail : rosi@eksinginsight.dk

Telefon: +45 25884756