EKSING Insight

Ledelsessparring

Sparring og rådgivning til ledere om:

  • Organisationsudvikling
  • Arbejdsmiljø
  • Udvikling af Ledelsesteams

I har selv erfaring og mulighed for at gennemføre møder, workshops og dialoger, men kan have glæde af sparring og inspiration til f.eks:

  • Afdækning og analyse af udfordringer og muligheder for udvikling af arbejdsmiljø og organisationsudvikling
  • Inspiration og rådgivning om design af forløb og processer med jeres medarbejdere og andre interessenter
  • Inspiration og rådgivning om hvordan I evaluerer og måler effekten af jeres tiltag

Ledelse og arbejdsmiljø

Mange faktorer påvirker arbejdsmiljøet, men forskning viser at en af de vigtigste faktorer er kvaliteten af ledelsen på arbejdspladsen. Det understreger vigtigheden af, at ledelsen har viden om,hvor der kan sættes ind og hvordan.

Eksing Insight sparrer med jer hvor om hvordan I kan styrke arbejdsmiljøet, og giver inspiration og rådgivning til, hvordan I kan komme videre med at udvikle et sundt arbejdsmiljø hos jer.

Ledelse og organisationsudvikling

At lede organisationer i dag er en kompleks opgave. Det kræver kompetence til at sætte retning, justere kurs og zoome ind og ud, så der er blik for både helhed og detalje. Eksing Insight tilbyder udbytterige samtaler, der styrker fokus på at lede udvikling, så alle kræfter ikke kun bruges på dagligdagens driftsopgaver.

Kompetent ledelse kan opnås ved rådgivning, inspiration og sparring til dig som leder og dit ledelsesteam. Vi afdækker og analyserer arbejdsmiljø og organisationsudvikling. Planlægger processer og måler og evaluerer effekten af udvikling

Eksempler på ydelser

Ledelsesteams

Hvordan udvikler I jeres ledelsesteam?

I gode ledelsesteams spiller I hinanden bedre! Men det kan være hårdt arbejde at nå dertil, når et ledelsesteam etableres eller får nye medlemmer.

Eksing Insight tilbyder en forløb på for ledelsesteams på 4-6 møder. Indholdet bliver sat sammen efter jeres ønsker og behov. Formålet kan for eksempel være at indkredse jeres kompetencer og værdier, og sætte fokus på individuelle og fælles ledelsesopgaver.

Design af forløb indenfor arbejdsmiljø

Har I udfordringer med arbejdsmiljøet?

Få hjælp fra Eksing Insight til at løfte arbejdsmiljøet, der hvor det giver størst effekt. I kører selv forløbet med medarbejderne, men har Eksing Insigt med på sidelinjen til at rådgive om process og metoder. Vi stiller de gode og til tider forstyrrende spørgsmål, som hjælper jer med at se jeres ledelsesopgave skarpt.

Med kerneopgaven i centrum

Er der tvivl og uenighed om hvad medarbejdernes vigtigste opgave egentlig er?

I en travl hverdag med forandringer og mange opgaver er der ikke altid fælles fodslag om hvad kerneopgaven er. Det kan forplante sig som utilfredshed og dårligere kvalitet i opgaveløsningen.

Styrk kvaliteten og dine medarbejderes trivsel ved at sætte fokus på kerneopgaven på din arbejdsplads. I et forløb på 4-6 møder afklarer vi hvad dine vigtigste ledelsesopgaver er lige nu og på sigt, for at dine medarbejdere forstår og løser kerneopgaven.

Facilitering af netværk

Hvordan får I det bedste ud af netværksmøder?

De fleste ledere er idag med i både formelle og uformelle netværk og bruger en del tid på møderne. Kvalificer jeres netværksmøder, så I bruger jeres tid og kompetencer effektivt.

Eksing Insight faciliterer 5-6 netværksmøder. Faciliteringen understøtter et tillidsfuldt samarbejde med videndeling og læring i centrum. Vi afprøver forskellige arbejdsformer for at finde frem til en mødeform, som passer til jer og som I selv kan arbejde videre med i netværket.

Organisations­udvikling og sammen­lægninger

Står I foran en større ændring i organisationen, eller skal I fusionere teams eller afdelinger?

Få råd og sparring til proces og metoder, med særligt fokus på de opmærksomhedspunkter, der kan være for medarbejdere i en forandringsproces. Vi sparrer om hvordan I skaber tryghed og følgeskab til forandringen og hvordan forandringen kan kommunikeres og implementers bedst på jeres arbejdsplads.

Kontakt

Kontakt Eksing Insight for at aftale et uforpligtende møde, hvor vi finder ud af hvad I har brug for. Efter mødet modtager I et tilbud med forslag til et forløb, inklusiv den samlede pris for forløbet.

E-mail : rosi@eksinginsight.dk

Telefon: +45 25884756