EKSING Insight

Et godt arbejdsmiljø kan betale sig. Mange arbejdspladser er ramt af stressede medarbejdere og højt sygefravær. Et godt arbejdsmiljø kan styrkes ved forebyggelse og arbejde med positive faktorer i arbejdsmiljøet

Arbejdsmiljø

Eksing Insight tilbyder konsulentbistand til arbejdspladser, der ønsker at styrke deres arbejdsmiljø.

Har I brug for konsulentbistand til at:

  • Afdække og analysere udfordringer i jeres psykiske arbejdsmiljø
  • Planlægge forløb og facilitere møder og workshops på jeres arbejdsplads der styrker jeres arbejdsmiljø
  • Planlægge og facilitere forløb på jeres arbejdsplads, der forebygger stress og højt sygefravær
  • Holde oplæg og kurser for ledere og medarbejdere om arbejdsmiljørelaterede emner

Forløb der skaber værdi på jeres arbejdsplads

På mange arbejdspladser skal ledelse og medarbejde navigere i et krydspres mellem ressourcer, opgaver, egne forventninger til kvalitet, forventninger fra kunder, borgere /børn/forældre/pårørende mv. Mange arbejdspladser oplever et stigende antal medarbejdere og ledere, der er stressede og risikerer udbrændthed. Det kan der arbejdes med. Forskning viser, at ved at styrke positive faktorer i arbejdsmiljøet reduceres denne risiko betydeligt.

Med særlig indsigt i arbejdsmiljø, arbejder Eksing Insight målrettet med at styrke de positive faktorer i arbejdsmiljøet. Vi samarbejder om at lave korte eller længere forløb for jeres medarbejdergruppe, med høj involvering der styrker jeres arbejdsmiljø, på den måde der giver størst værdi for jeres arbejdsplads. Et godt arbejdsmiljø understøtter god kvalitet i opgaveløsningen og medarbejdere der trives. Det kan ses på bundlinjen!

Et godt arbejdsmiljø kan betale sig. Mange arbejdspladser er ramt af stressede medarbejdere og højt sygefravær. Et godt arbejdsmiljø kan styrkes ved forebyggelse og arbejde med positive faktorer i arbejdsmiljøet

Eksempler på ydelser

Kortlæg arbejdspladsens Sociale Kapital

Vil I gerne gøre en indsats for at forbedre arbejdsmijøet, men er I i tvivl om hvor I skal starte?

En kortlægning af arbejdspladsens Sociale Kapital kan være første skridt på vejen til et bedre arbejdsmiljø. Vi starter med at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejderne, som vi følger på med ledelse og evt. tillids- og arbejdsmiljø repræsentant. Herefter holder vi 1-2 workshops hvor alle medarbejderne også er med til at formulere mål og handleplaner for hvad der skal arbejdes videre med. Efter 3-6 måneder mødes vi igen for at følge op på effekten af indsatserne.

APV

Står I foran at skulle lave den obligatoriske APV og har I ambitioner om at processen skal være et positivt bidrag til arbejdsmiljøet?

Vi laver en dialogbaseret, involverende og forpligtende proces, der lever op til arbejdstilsynets krav til en APV. Forløbet afsluttes altid med at vi skriver forståelige konkrete handleplaner, så ledelse og medarbejdere ved hvad deres opgave er.
APV’en kan tage udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse der bliver tilpasset til jeres arbejdsplads. Spørgeskemaundersøgelser følges op med dialogbaserede processer.
Forløbets varighed afhænger af jeres ønsker og arbejdspladsens størrelse.

Teambuilding proces

Trænger I til en god dag, der sætter trivsel og arbejdsglæde på dagsordenen?

Vi laver 1-2 temadage, gerne i smukke omgivelser, hvor vi sætter spot på hvad der lykkes i jeres hverdag og hvad I gerne vil udvikle i jeres arbejdsmiljø. Vi laver øvelser og leg, der giver smil på læben. Sammen finder vi udviklingspunkter, der alle kan overføres til en arbejdssammenhæng. Varighed tilpasses jeres ønsker og arbejdspladsens størrelse.

Forebyggelse af stress

Er jeres sygefravær for højt, og oplever medarbejderne lidt for tit, at der mangler sammenhæng mellem ressourcer og opgaver?

Vi laver et forløb der sætter fokus det arbejdsmiljø, I gerne vil udvikle. Forløbet forberedes grundigt sammen med ledelse og evt. tillids- og arbejdsmiljørepræsentant, så det er målrettet jeres arbejdsvilkår. Vi taler om hvad ledelsen, gruppen og individet aktivt kan gøre for at håndtere vilkår, som opleves som belastende. Hvis det giver mening kan forløbet munde ud i en stresspolitik for arbejdspladsen.

Samarbejde

Er der knaster i samarbejdet, som går ud over opgaver og trivsel?

På en fremadskuende måde, laver vi et forløb, der involverer både ledelse og medarbejdere i at tage ansvar for et bedre arbejdsmiljø. Vi laver konkrete aftaler om hvilke handlinger der skal være med til at styrke arbejdsmiljøet. Hvis der er behov følger vi op efter 3-6 måneder.

Kontakt

Kontakt Eksing Insight for at aftale et uforpligtende møde, hvor vi finder ud af hvad I har brug for. Efter mødet modtager I et tilbud med forslag til et forløb, inklusiv den samlede pris for forløbet.

E-mail : rosi@eksinginsight.dk

Telefon: +45 25884756